Samorząd Uczniowski 2016/2017

Skład

Przewodnicząca: Klaudia Folehr IIIc
z-ca przewodniczącej: Janusz SzudrowiczIIId
Skarbnik: Maja Czarnecka IIId, Nadia Czarnecka IIId
Sekretarz: Alicja Chamier Gliszczyńska IIe


Działalność

 Działalność Samorządu Uczniowskiego rozbudowana jest na sekcje :

Sekcja artystyczna: Celina Lesman IIa, Angelo Wahl Id, Julia Pluto Prądzinska IIIe, Paweł Pawłowski IIIa

Sekcja informacyjna: Monika Bruska IIIc, Sandra Januszewska IIIc, Milena Kłopotek  - Główczewska IIIa

Sekcja reprezentacyjna: Klaudia Folehr IIIc, Janusz Szudrowicz IIId,  Julia Pokrzywinska IIIc

Sekcja dyskotekowa : Filip Schulz IIId, Janusz Szudrowicz IIId, Łukasz Domachowski IIIc

 Sekcja gazetkowa: Marta MałyszId, Klaudia Folehr IIIc, Oliwia Laskowska IIIc

 


Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Karolina Kowalska.