Zajęcia edukacyjne w gimnazjum
- klasa II i III

 Klasa IIKlasa III
 j.polski  j.polski
 historia historia
 wos wos
 j.angielski  j.angielski
 j.niemiecki  j.niemiecki
 matematyka matematyka
 fizyka fizyka
 chemia chemia
 biologia biologia
 geografia geografia
 ------------ plastyka
 informatyka informatyka
 zajęcia techniczne
  ------------
 w-f  w-f
  ------------ zajęcia artystyczne
  ------------ edukacja dla bezpieczeństwa
 godzina wychowawcza  godzina wychowawcza
 religia religia
 wdż wdż