Na początku roku szkolnego nasza szkoła otrzymała dotację na zakup książek
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Zebraliśmy od uczniów informacje, jakie książki powinny znaleźć się na półkach naszej biblioteki. Przez następnych kilka miesięcy dokonywaliśmy zakupów, realizując te postulaty. Zachęcajcie swoje dzieci do czytania. Czytajcie z dziećmi.

 „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła"
(W. Szymborska)

  
Stajemy się społeczeństwem, które coraz mniej czyta. Fakt ten spowodowany jest dominacją, telewizji i innych mediów elektronicznych zastępujących czytanie. Według ostatnich badań 42% Polaków deklaruje brak zainteresowania książką. Wyniki te są niepokojące, ponieważ człowiek wychowany tylko przez „szklany ekran" funkcjonuje zupełnie inaczej niż ten, który czyta książki. Dlaczego? Ponieważ czytanie bardzo pozytywnie wpływa na rozwój człowieka.

      Czytelnictwo to ważna sfera w życiu dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych. Rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa na rozwój intelektualny, kształtuje wyobraźnię i postawę twórczą, rozwija życie emocjonalne, ma bardzo duże znaczenie w dziedzinie wychowania społecznego.

      Czytanie uczy myślenia, pobudza wyobraźnię. Telewizja nie pozwala nam na samodzielne myślenie. Wszystko mamy podane: scenerię, mimikę, ton głosu. Niczego nie musimy sobie wyobrażać. Czytając mamy dużo więcej możliwości i swobody. Sami kierujemy akcją, nadajemy wygląd bohaterom. Wszystko wygląda tak jak zechcemy. Dobra książka porusza i ożywia umysł.

      Czytanie wyrabia cierpliwość. Telewizja to bardzo szybki przekaz informacji. W książce, odwracając kartki, stopniowo wchodzimy w narrację. Krok po kroku staramy się zrozumieć treść. Tempo czytania zależy od nas. W każdej chwili możemy wrócić do pewnych rzeczy, przemyśleć je , nawet najistotniejsze sprawy zaznaczyć.

       Powinniśmy więc utwierdzać dzieci w przekonaniu, że czytanie jest mobilizujące, pożądane i mądre - z pewnością przyniesie im dużo pożytku, a korzyści wynikające z czytania pozwolą na osiąganie lepszych wyników w szkole.

     Co zatem daje czytanie?

- Uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie.

- Niezwykle stymuluje rozwój mózgu, rozwija język i wyobraźnię.

- Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę postaw.

- Kształtuje nawyk czytania na całe życie.

- Chroni przed uzależnieniem od telewizji.

       Czytajmy więc, czytajmy razem, osobno, czytajmy komuś i dla siebie, bo jak powiedział Kornel Makuszyński: „Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca".

Zapraszamy do wypożyczania książek