Wychowawcy:

Klasa IIIa           mgr Marlena Steinke

Klasa IIIb           mgr Wiesława Habecka

Klasa IIIc           mgr Elżbieta Weltrowska

Klasa IIId           mgr Anna Kaminska

Klasa IIIe           mgr Bożena Rekowska

Klasa IIIf           mgr Ludmiła Smołuch

Klasa IIIg           mgr Maria Michalak-Kimel