Wychowawcy:

Klasa IIIa           mgr Marlena Steinke

Klasa IIIb           mgr Wies┼éawa Habecka

Klasa IIIc           mgr El┼╝bieta Weltrowska

Klasa IIId           mgr Anna Kaminska

Klasa IIIe           mgr Bo┼╝ena Rekowska

Klasa IIIf           mgr Ludmi┼éa Smo┼éuch

Klasa IIIg           mgr Maria Michalak-Kimel