Organizacja bieżącego roku szkolnego

wydarzenia szkolneterminy
Rozpoczęcie roku szkolnego4 września 2017r.
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2017 r. - 31.12.2017r.
Ferie zimowe 29 stycznia 2018 r. - 11 lutego 2018r.
Rekolekcje marzec 2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny:
- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- język obcy nowożytny


Egzamin próbny (w naszej szkole)

 18 kwietnia 2018r.(środa), godz. 9.00‎, 11.00

 19 kwietnia 2018r.(czwartek), godz. 9.00‎, 11.00

20 kwietnia 2018r.(piątek), godz. 9.00‎, 11.00


 15 listopada 2017r. (środa)
 16 listopada 2017r. (czwartek)
 17 listopada 2017r. (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.